VitaPharm USA

Premium Herbs R-Z

 

code Pin Yin Name Chinese English Name
43510 Ren Dong Teng(north) 忍冬藤(北) Lonicera / Honeysuckle Stem
43511 Ren Dong Teng(south) 忍冬藤(南)
43535 Ren Shen 人参(石柱) Kirin Ginseng #1
43524 Ren Shen 人参片
43530 Ren Shen Xu 人参须(白) Red Panax Ginseng Rootlet(White)
43531 Ren Shen Xu 人参须(红) Red Panax Ginseng Rootlet(Red)
43540 Ren Shen Ye 人参叶 Ginseng Leaf
43512 Ren Shen(L) 人参(吉林大) Ginseng Root(Shi Zhu)
43514 Ren Shen(M) 人参(吉林中)
43516 Ren Shen(S) 人参(吉林小)
43545 Rong Shu Xu 榕树须 Smallfruit Fig Aerial Root
43550 Rou Cong Rong 肉苁蓉 Cistanche Herb
43560 Rou Dou Kou 肉豆蔻 Nutmeg Seeds
43580 Rou Gui Pi 肉桂皮 **Cinnamon Bark(Picecs)
43590 Rou Gui Tong 肉桂通 **Cinnamon Bark(Sticks)
43600 Rou Gui Zhi 肉桂枝(桂枝) **Cinnamon Twig(Sliced)
43570 Rou Gui(Old Tree) 肉桂(老树) ** Cinnamon Bark
43602 Ru Di Jin Niu 入地金牛 Shinyleaf Pricklyash Root
43610 Ru Xiang 乳香 Frankincense
43620 Rui Ren Rou 蕤仁肉 Prinsepia Seed
43630 San Leng 三棱 Scirpus Rhizome
43632 San Ya Ku 三亚苦 Thin Evodia Leaf
43640 Sang Bai Pi 桑白皮 Mulberry Root-bark
43650 Sang Ji Sheng 桑寄生 Mulberry Twig
43660 Sang Piao Xiao 桑螵蛸 Mantis Egg-Case
43670 Sang shen zi 桑椹子 Mulberry Fruit
43675 Sang Tou 老桑头片
43680 Sang Ye(Bundle) 桑叶(齐) Mulberry Leaf
43690 Sang Zhi 桑枝 Mulberry Twig
43700 Sha Jiang 砂姜 Kaempferia Rhizome
43702 Sha Niu 沙牛
43711 Sha Ren (shell) 春砂仁(壳) Amomum Fruit/Grains Of Paradise
43710 Sha Ren (shelled) 砂仁(光) Amomum Fruit/Grains Of Paradise(W/Shell)
43720 Sha Yuan Zi 沙苑子 Astragalus / Milk Vetch Seed
43730 Shan Ci Gu 山慈菇 Iphigenia Bulb Lily
43740 Shan Dou Gen 山豆根 Sophora / Subprostata Root
43745 Shan Yao #10 淮山药(十支) Common Yam Rhizome
43741 Shan Yao #4 淮山药(四支)
43742 Shan Yao #5 淮山药(五支)
43743 Shan Yao #6 淮山药(六支)
43744 Shan Yao #8 淮山药(八支)(12oz)
43746 Shan Yao Jiao 山药角
43753 Shan Yao Zha 山药扎
43760 Shan Zha 山楂(三刀)
43761 Shan Zha 山楂(五刀) Hawthorn Berry(Thick)
43762 Shan Zha Pian 山楂片(12oz)
43770 Shan Zha Zi 山楂籽
43774 Shan Zhi Pi 山栀皮 Carbonized Gardenia Fruit(Mountain)
43773 Shan Zhi Tan 山栀碳 Carbonized Gardenia Fruit
43775 Shan Zhi Zi 山枝子 Carbonized Gardenia Fruit
43780 Shan Zhu Yu 山茱萸 Cornus Fruit
43790 Shang Lu 商陆 Phutolacca / Pokeberry Root
43800 She Chuang Zi 蛇床子 Cnidium Fruit
43810 She Gan Pian 射干片 Belamcanda / Blackberry Rhizome
43820 Shen Jin Cao 伸筋草 Lycopodium / Clubmoss Herb
43830 Shen Qu 神曲 Medicated Leaven
43838 Sheng Di Huang(L) 生地黄(大)
43840 Sheng Di Huang(M) 生地黄(中)
43852 Sheng Ma(Blue) 升麻(蓝) Cimicifuga Rhizome(North)
43851 Sheng Ma(East) 升麻(广东)
43850 Sheng Ma(North) 升麻(北) Cimicifuga Rhizome(Blue)
43860 Shi Chang Pu 石菖蒲 Tatarinowii Sweetflag Rhizome
43870 Shi Di 柿蒂 Persimmom Calyx
43880 Shi Gao 石膏(生)
43890 Shi Gao 石膏(熟)
43881 Shi Gao Fen 生石膏粉 Gypsum(Raw)
43891 Shi Gao Fen 熟石膏粉 Gypsum(Roast)
43900 Shi Hu 石斛 Dendrobium Stem
43901 Shi Hu (Huo  Xiang) 石斛(霍山)
43910 Shi Jian Chuan 石见穿 Salvia / Chinese Sage Herb
43920 Shi Jue Ming 石决明 Abalone Shell
43930 Shi Jun Zi 使君子 Rangoon Creeper Fruit
43940 Shi Lian Zi 石莲子 Nelumbinis Fruit
43948 Shi Liu Gen 石榴根 Pomegranate Root
43950 Shi Liu Pi 石榴皮 Pomegranate Husk
43960 Shi Liu Ye 石榴叶 Pomegranate Leaf
43962 Shi Nan Teng 石南藤 Stem Of Chinese Photinia
43970 Shi Shang Bai 石上柏 Selaginella / Spikemoss Herb
43980 Shi Shuang Bing 柿霜饼 Persimmon Fruit(Frosted)
43990 Shi Wei 石苇 Pyrroosia Leaf
44000 Shi Ye 柿叶 Persimmon Leaf
44010 Shu Di Huang 熟地黄 Rehmannia Root(Prepared)
44020 Shui Niu Jiao 水牛角 Water Buffalo Horn Shaving
44025 Shui Weng Hua 水翁花 Operculate Cleistocalyx Immature Flower
44030 Shui Zhi 水蛭 Leech
44990 Shui Zhi Zi 水栀子
44040 Si Gua Luo 丝瓜络 Luffa Sponge
44050 Song Jie 松节 Knotty Pine Wood Node
44052 Song Xiang 松香 Colophony
44060 Su Mu 苏木 Sappan Wood
44070 Su Xin Hua 素馨花 Commom / White / Jasmine Flower
44080 Suan Zao Ren 酸枣仁(生) Zizyphus Spinosa/Sour Jujuba Seed(Raw)
44090 Suan Zao Ren 酸枣仁(熟) Zizyphus Spinosa/Sour Jujuba Seed(Roast)
44100 Suo Yang 锁阳 Cynomorium Herb
44110 Tai Zi Shen 太子参 Pseudostellaria / Prince Ginseng Root
44120 Tan Xiang 檀香 Sandalwood
44122 Tang Ge Cai 唐葛菜 Herb or Flower of Indian Rorippa
44130 Tao Ren 桃仁 Peach Kernel
44140 Tian Hua Fen 天花粉 Trichosanthes / Snake Gourd Root
44142 Tian Ji Huang 田基黄
44150 Tian Ju Ye/Tian Ye Ju 甜菊叶/甜叶菊 Stevia Leaf
44152 Tian Kui Zi 天葵子 Muskroot-like Semiaquilegia Root
44160 Tian Ma 天麻 Gastrodia Rhizome
44170 Tian Men Dong Pian 天门冬片 Asparagus Tuber
44180 Tian Nan Xing 天南星 Arisaema Rhizome
44194 Tian Qi(120') 中田七(120头)
44190 Tian Qi(20') 大田七(20头) Noto Ginseng Root(20')
44191 Tian Qi(40') 大田七(40头)
44192 Tian Qi(60') 大田七(60头)
44193 Tian Qi(80') 中田七(80头)
44195 Tian Qi(Sliced) 田三七片(100头)
44201 Tian Sheng Shu 天生术 Largehead Atractylodes Rhizome
44203 Tian Xian Zi 天仙子 Black Henbane Seed
44205 Tian Xiang Lu 天香炉
44210 Tian Zhu Huang(Man-made) 天竺黄(人造) Bamboo Tabasheer(Man-made)
44211 Tian Zhu Huang(Natural) 天竺黄(自然) Bamboo Tabasheer(Natural)
44215 Tie Bao Jin 铁包金
44220 Ting Li Zi 葶苈子 Lepidium Seed
44230 Tong Cao 通草 Rice Paper Pith / Tetrpanax
44231 Tong Cao 通草(4oz) Rice Paper Pith / Tetrpanax(4oz)
44240 Tou Gu Cao 透骨草 Speranskia Herb
44242 Tou Gu Xiao 透骨消
44246 Tu Bie Chong 土鳖虫 Groumd Beetle
44247 Tu Bie Chong 土鳖虫(金边) Groumd Beetle(Jin Bian)
44250 Tu Chang Shan 土常山 Hydrangea Root
44255 Tu Di Gu 土地骨
44260 Tu Fu Ling 土茯芩 Smilax / Glabrous Greenbrier Rhizome
44270 Tu Gong Ying 土公英 Elephantopus Herb
44275 Tu Jin Pi 土槿皮 Golden Larch bark
44280 Tu Niu Xi 土牛膝 Achyranthes Common / Tuniuxi Root
44290 Tu Si Zi 菟丝子 Cuscuta / Dodder Seed(Cooked)
44294 Tu Yin Chen 土茵陈
44300 Tu Yin Hua 土银花 Wild Honeysuckle Flower
44311 Wa Leng Zi 瓦楞子(煅) Ark / Cockle Shell(Fried)
44310 Wa Leng Zi 瓦楞子 Vaccaria Seed
44320 Wang Bu Liu Xing 王不留行 Cowherb Seed
44321 Wang Bu Liu Xing Zi 王不留行子 Connom Reed Rhizome
44325 Wei Jing 苇茎 Chinese Cinquefoil Herb with Root
44328 Wei Ling Cai 委陵菜
44330 Wei Ling Xian 威灵仙 Clematis Root
44340 Wen Jing Cao 问荆草 Horsetail / Bottle Brush Herb
44350 Wu Bei Zi 五倍子 Gall Nut Of Chinese Sumac
44355 Wu Hua Guo 无花果
44370 Wu Jia Pi 五加皮 Acanthopanax Root Bark
44380 Wu Ling Zhi 五灵脂 Flying Squirrel Feces
44390 Wu Mei 乌梅 Mume Fruit
44412 Wu Shao She 乌梢蛇 Black Snake
44410 Wu Wei Zi 五味子(南) Schisandra Fruit(South)
44400 Wu Wei Zi 五味子(北) Schisandra Fruit(North)
44420 Wu Yao 乌药 Lindera Root
44430 Wu Zhao Long 五爪龙 Ipomoea Cairica / Morning Glory Herb
44435 Wu Zhi Gan Pian 五指柑片 Fleshfingered Citron Fruit(Sliced)
44440 Wu Zhu Yu 吴茱萸 Evodia Fruit
44450 Xi He Liu 西荷柳 Tamarisk Twig
44455 Xi Huang Cao 溪黄草 Serrate Rabdosia Herb
44460 Xi Xian Cao 希莶草 St. Paul's Wort / Siegesbeckia Herb
44470 Xi Xin 细辛 Wild Ginger / Asarum Herb
44480 Xi Yang Cai 西洋菜 Watercress Herb
44490 XI yang Sheng(L-sh) 西洋参(大短泡) American Ginseng( Sort L)
44496 Xi Yang Sheng(L-wd) 西洋参(大野生) American Ginseng(Wild L)
44493 Xi Yang Sheng(L-rn) 西洋参(大园泡) American Ginseng(Cultivated L)
44491 Xi Yang Sheng(M-sh) 西洋参(中短泡) American Ginseng(Shor M)
44497 Xi Yang Sheng(M-wd) 西洋参(中野生) American Ginseng(Cultivated M)
44494 Xi Yang Sheng(M-rn) 西洋参(中园泡) American Ginseng(Wild M)
44492 Xi Yang Sheng(S-sh) 西洋参(小短泡) American Ginseng(Short S)
44498 Xi Yang Sheng(S-wd) 西洋参(小野生) American Ginseng(Wild S)
44495 Xi Yang Sheng(S-rn) 西洋参(小园泡) American Ginseng(Cultivated S.)
44500 Xia Ku Cao 夏枯草 Selfheal / Prunella Spike
44501 Xia Ku Cao 夏枯草(8oz)
44510 Xian He Cao 仙鹤草 Agrimonia Herb
44515 Xian Lan 咸榄
44520 Xian Mao 仙茅 Golden-Eye Grass / Curculigo Rhizome
44525 Xian Mei 咸梅
44528 Xian Zhu Feng 咸竹蜂 Carpenter Tree
44530 Xiang Fu Zi 香附子 Cyperus Rhizome
44532 Xiang Jia Pi 香加皮 Root-bark of Chinese Silkvine
44540 Xiang Ru Cao 香薷草 Elsholtzia Herb
44549 Xiao Fei Yang Cao 小飞扬草 Thymifoious Euphorbia
44550 Xiao Huan Chai 小环钗 Dendrobium Stem(Ring Style)
44555 Xiao Huan Hun 小还魂 Japenese St. John's wort
44560 Xiao Hui Xiang 小茴香 Fennel Fruit
44561 Xiao Hui Xiang 小茴香(4oz)
44570 Xie Bai 薤白 Onion Bulb
44580 Xin Yi Hua 辛夷花 Magnolia Flower
44582 Xu Chang Qing 徐长卿 (了刁竹) Paniculate Swallowwort Root
44590 Xu Duan 续断 Dipsacus / Teasel Root
44600 Xuan Fu Hua 旋复花 Inula Flower
44610 Xuan Jing Shi 玄精石 Selenite
44615 Xuan Ming Fen 玄明粉 Anhydrous Sodium Sulfate
44622 Xuan Shen 玄参(散) Scrophularia Root
44620 Xuan Shen 玄参(齐)
44631 Xue Er 雪耳(5oz) Tremella Fungus(5oz)
44630 Xue Jie 血竭 Dragon's Blood
44635 Xue Li Gan 雪梨干(12oz)
44634 Xue Li Gan 雪梨干(4oz) Dried Pear(12oz)
44640 Xue Lian Hua 雪莲花 Snow Lotus Flower
44632 Xue Yu Tan 血余碳 Charred Human Hair
44650 Ya Dan Zi 鸦胆子 Brucea Fruit
44652 Ya Jiao Pi 鸭脚皮 Ivy Tree Bark
44660 Yan Hu Suo 延胡索 Corydalis Yanhusuo Rhizome
44670 Yang Qi Shi 阳起石 Actinolite
44680 Ye Jiao Teng 夜交藤 Polygonum Multiflorum Vine
44690 Ye Ju Hua 野菊花 Wild Chrysanthemum Flower
44700 Ye Ju Hua Ye 野菊花叶 Wild Chrysanthemum Leaf
44702 Ye Ming Sha 夜明砂 Bat Dung
44705 Ye Xia Zhu 叶下珠
44710 Yi Mu Cao #1 益母草(正) Chinese Motherwort Herb
44712 Yi Mu Cao #2 益母草(幼) Chinese Motherwort Herb
44720 Yi Tang 饴糖 Barley Malt
44730 Yi Yi Ren 薏苡仁(生) Job's Tears Seed(Raw)
44732 Yi Yi Ren 薏苡仁(生)(12oz)
44734 Yi Yi Ren 薏苡仁(熟) Job's Tears Seed(Roast)
44740 Yi Zhi Ren 益智仁 Alpinia Oxyphylla / Black Cardamon Seed
44750 Yin Chai Hu 银柴胡 Stellaria Root
44760 Yin Chen Hao 茵陈蒿 #1 Artemisia Capillari Herb #1
44761 Yin Chen Hao 茵陈蒿 #2
44770 Yin Yang Huo 淫羊藿(齐) Epimedium Herb(Bundle)
44775 You Gan Zi 油甘子
44772 You Pi 柚皮 Pummelo Pericarp(Loose)
44774 You Ye 柚叶 Pummelo Leaf
44780 Yu Jin 郁金 Turmeric Rhizome
44790 Yu Li Ren 郁李仁 Bush Cherry Seed
44800 Yu Mi Xin 玉米芯 Corn Cob
44810 Yu Mi Xu 玉米须 Corn Silk
44820 Yu Tou Shi 鱼头石 Fish Swim Bone
44830 Yu Xing Cao 鱼腥草 Houttuynia / Fishy Smelling Herb
44840 Yu Zhu 玉竹 Solomon's Seal / Polygonatum Rhizome
44842 Yu Zhu 玉竹(12oz) Solomon's Seal / Polygonatum Rhizome(12oz)
44844 Yu Zhu Tou 玉竹头 Solomon's Seal / Polygonatum Rhizome
44850 Yuan Zhi 远志(大) Polygala Root(L)
44852 Yuan Zhi 远志(小) Polygala Root(S)
44851 Yuan Zhi 远志(中) Polygala Root(M)
44855 Yue Ji Hua 月季花 Chinese Rose Flower
44860 Zao Jiao 皂角 Honeylocust Fruit
44870 Zao Jiao Ci 皂角刺 Honeylocust Spine
44880 Ze Lan 泽兰 Shiny Buglewood Herb
44890 Ze Xie 泽泻 Alisma / Water Plantain Rhizome
44905 Zhang Mu Zi 樟木子 Camphor
44900 Zhang Nao 樟脑 Camphor
44907 Zhang Xiang 樟香 Camphor
44910 Zhe Bei Mu 浙贝母 Thunberg Bulb
44920 Zhen Zhu 珍珠 Margarita Pearl
44930 Zhen Zhu Mu 珍珠母 Mother-Of-Pearl
44932 Zhi Hua Tou 枝花头 Bistort Rhizome
44940 Zhi Ju Zi 枳椇子 Japanese Raisin Tree Seed Fruit
44950 Zhi Ke 枳壳 Bitter Orange Fruit
44952 Zhi Ma(Black)(4oz) 芝麻(黑)(4oz) Oriental Sesame Seed(Black)
44953 Zhi Ma(White)(4oz) 芝麻(白)(4oz) Oriental Sesame Seed(White)
44960 Zhi Mu 知母 Anemarrhena Rhizome
44965 Zhi Nan Xing 制南星 Prepared Arisaema With Bile
44970 Zhi Shi 枳实 Bitter Orange Fruit(Immature)
44972 Zhong Jie Feng 肿节风
44973 Zhong Ru Shi 钟乳石
44975 Zhu Feng 咸竹蜂
45000 Zhu Ling 茱苓 Polyporus Sclerotium
45002 Zhu Long 猪笼草 Stem and Leaf of Common Nepenthes
45011 Zhu Ru Qiu 竹茹球 Bamboo Shaving
45010 Zhu Ru(Bundle) 竹茹(扎) Bamboo Shaving
45012 Zhu Sha 朱砂 Cinnabar
45020 Zhu Shi Zi/Chu Shi Zi 楮实子 Paper Mulberry Fruit
45030 Zi Cai 紫菜 Laver
45031 Zi Cai 紫菜(4oz) Laver
45050 Zi He Che 紫河车 Placenta
45060 Zi Hua Di Ding 紫花地丁 Yideon's Violet Herb
45061 Zi Hua Di Ding 紫花地丁(细叶)
45070 Zi Ran Tong 自然铜 Pyrite
45080 Zi Shi Ying 紫石英 Fluorite
45090 Zi Su Geng 紫苏梗 Perilla Stem
45100 Zi Su Ye 紫苏叶 Perilla Leaf
45110 Zi Su Zi 紫苏子 Perilla Seed
45120 Zi Wan 紫菀 Aster Root
45125 Zi Zhu Cao 紫珠草
45130 Zong Lu 棕榈 Windmill-Palm Petiole
45135 Zong Tan 棕炭
45141 Zou Ma Jian 走马箭
45140 Zou Ma Tai 走马胎 Giantleaf Ardisia Rhizome
More in this category: « Premium Herbs I-Q

WELCOME

 We welcome TCM

practitioners and herbalists,

suppliers and retailers

of herbal products.

The Newest TCM

Microdrops®

10:1 concentration herbal minipills

for more accurate prescribing

 

COMING IN Sep 2015!

READ MORE

Business Opportunity

 

Increase your

Business Exponentially

with Organic TCM 

 

Organic Quality, Purity, Authenticity

VitaPharm is uniquely positioned to supply over 700 USDA & EU Certified Organic Chinese herbs and formulations. With over 74 million acres of Certified Organic fields in China,

VitaPharm can supply small and large scale orders to Domestic and International markets.

 

Custom Manufacturing & OEM Capability

VitaPharm can provide custom manufacturing and formulation services for your unique, products, according to cGMP and international compliance standards. Your products will be labeled with USDA & EU Logos.

 

Research & Development Capability

VitaPharm’s Research & Development Division has partnered with Zhuhai Natural Pharmaceutical Institute, TCM Science Alliance and China’s State Department of Science & Technology, for expediting GPP & GMP innovative products to the global market place.

 

Vast Selection of Classical and Modern Products

In addition to over 3000 common single herbs and classical formulations, VitaPharm and its researching partner Zhuhai Nature Pharmaceutical Institute, offer 25 all Natural, Organic, Condition-Specific Formulas, that target and support common patterns of imbalance.

 

Unique Classic & Modern Extraction Methods

Using only purified water, our unique low heat extract,  room temperature drying process, extended extraction times combined with our simi-nano-particle, opens the plant’s cell walls, to yield a more bio-active product with higher Enzyme and vitamin content.

 

High Throughput, Herbal ID and Analytical testing

Enables targeted identification and standardization of unique herbal constituents and compounds, in the development of new, clinically effective herbal products. We classify these new formulas as 100% Natural OTC medicine.

 

Fair Trade Certified

VitaPharm is among the first herb companies in China to be Fair Trade certified.

We rebate 15% of proceeds to our local farming collectives to support their Regenerative Agriculture and Bio-Diversity farming systems.

 

MicroDrops®

A modern TCM dosing form, that provides greater convenience for clinical prescribing and patient compliance. High concentration efficacy.

 

Our HIB (Heavy Ion Beam) Sterilization Technology make our products, no chemical pollutants, no ultraviolet mutation, no radiation and no overheating of essential oils insures the natural quality and effectiveness of the herbs.

 

Strategic Location for Inspections and Global Exports

VitaPharm has a registered branch in the Zhuhai free trade zone. This region allows easy access to US and international. Quality Control inspections a deficient export terminal through “OBOR” (One Belt one Road) to the global market by high speed rail, air and sea. VitaPharm has strategic distribution terminals in Los Angeles, CA, Brookline, NY, Hong Kong, Zhuhai, China and London, England, enabling us to save customers time and freight costs.